Disclaimer

Disclaimer

Algemeen, aansprakelijkheid en auteursrechten

Algemeen
BestCamp BVBA (Kamer van Koophandel nr. 50397389), hierna te noemen BestCamp, verleent je hierbij toegang tot de websites van BestCamp en nodigt je uit jouw campingvakantie te boeken. BestCamp behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

BestCamp spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten, evidente vergissingen en niet voorziene heffingen en BTW toeslagen. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met BestCamp.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BestCamp. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BestCamp, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.