Prijsopbouw en Betalingen

Prijsopbouw en betalingen

Bij het boeken via BestCamp

Door een boeking te maken via de website van Bestcamp komt jouw boeking rechtstreeks in het reserveringssysteem van jouw gekozen camping. De camping controleert de boeking en stuurt jou vervolgens een bevestiging van de boeking en de rekening voor de geboekte accommodatie of kampeerplaats. De betaling dien je aan de camping in euro's te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen. Prijzen zijn inclusief BTW.


Prijsopbouw tijdens het boekingsproces

In het boekingsproces worden 6 stappen doorlopen. In de eerste stap wordt de basishuurprijs getoond. Bij het boeken van een kampeerplaats is dit de basis huurprijs op basis van twee personen. Voor een huuraccommodatie is dit de basis huurprijs van de accommodatie. De basisprijs voor kamperen is exclusief elektriciteit, toeristenbelasting, extra personen en reserveringskosten. De basisprijs voor een huuraccommodatie is exclusief bedlinnen, eindschoonmaak, toeristenbelasting en reserveringskosten. Na het invoeren van het reisgezelschap en optioneel bij te boeken extra’s, wordt in stap 4 het totale huurbedrag getoond. Sommige campings brengen voor hun huuraccommodaties een waarborgsom in rekening en rekenen bij vertrek het elektraverbruik af. De boeking kan vervolgens definitief gemaakt worden door in stap 5 alle gegevens in te vullen en in stap 6 de boeking te bevestigen.

Betalingen

* 50% van de reissom vermeerderd met de administratiekosten waaronder een eventuele voorkeurstoeslag en/of verzekeringskosten, dient bij de camping voldaan te zijn binnen 15 dagen na reservering. Voor de parken Résidence Valkenburg, Résidence Lichtenvoorde, Bospark Ede, 't Gelloo, Noordwijkse Duinen en Parc du Soleil geldt dat 30% van de totale reissom binnen 24 uur na het boeken bij de camping voldaan dient te zijn. 

* Het restant van de totaalprijs dient uiterlijk 6 weken vóór de dag van aankomst voldaan te zijn.

* De tijdens het verblijf gemaakte kosten dienen vóór vertrek te zijn afgerekend.

* Bij reserveringen binnen 6 weken vóór de dag van aankomst dient het gehele factuurbedrag onmiddellijk (binnen 24 uur) te worden voldaan.

* Bedragen die bij aankomst in het park nog niet op de rekening van de camping zijn bijgeschreven, dienen ter plaatse alsnog te worden voldaan.

* Indien langer dan zes weken voor de aankomstdatum een Toeristische plaats is geboekt en de Recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de camping het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de camping op volledige betaling van de overeengekomen prijs;

* Indien zes weken of korter voor de aankomstdatum een Toeristische plaats is geboekt en de Recreant niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de overeenkomst van rechtswege geëindigd, waarbij de Recreant overeenkomstig artikel 4 onder p (annulering) van deze Algemene Voorwaarden een vergoeding verschuldigd is aan de camping. De camping dient vooraf aan de Recreant mede te delen wat de gevolgen zijn van niet tijdige betaling.

* Indien de Recreant die een Vakantieverblijf heeft gehuurd, ondanks voorgaande schriftelijke aanmaning zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de camping het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de camping op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

* Indien de camping op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de Recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de Ondernemer op volledige betaling van de Overeengekomen prijs.

* De door de camping in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de Recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.