Reserveringsprocedure

Reserveringsprocedure

BestCamp campings

Door een reservering te maken via de website van BestCamp, reserveer je rechtstreeks in het reserveringssysteem van jouw gekozen camping. De camping controleert de boeking en stuurt je vervolgens een bevestiging van de boeking en de rekening voor de geboekte huuraccommodatie of kampeerplaats. Voor het reserveren gelden de volgende regels:


  • Reserveringen kunnen uitsluitend gemaakt worden door personen die ouder zijn dan 21 jaar (de recreant). De camping is gerechtigd om te allen tijde een afschrift van het identiteitsbewijs van een gast te verlangen.
  • Het verkeerd opgeven van namen en/of adres en/of andere belangrijke gegevens kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst en tot verwijdering van het park onverminderd het recht van de camping op betaling van de totaalprijs.
  • De camping behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgaaf van reden een reservering te weigeren.
  • De recreant heeft de mogelijkheid om tijdens het boekingsproces een annuleerverzekering af te sluiten. De premie van deze verzekering kan per camping verschillen. Op verzoek kan de bevestiging van een reservering per post plaatsvinden.
  • Indien de recreant van mening is dat de bevestiging onjuistheden bevat, dient dit uiterlijk binnen 10 dagen na datum van de bevestiging en vóór aanvang van het verblijf schriftelijk aan de camping kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze periode kan op beweerde onjuistheden geen beroep meer worden gedaan en wordt de bevestiging als correct beschouwd.
  • Indien de recreant binnen 14 dagen na reservering geen schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, dient hij onverwijld contact op te nemen met de camping bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Pas wanneer de reservering door de camping is bevestigd, komt de overeenkomst tussen partijen tot stand.
  • Voor het reserveren van de huuraccommodatie brengt de camping administratiekosten in rekening waaronder een eventuele voorkeurstoeslag. De hoogte van deze kosten wordt vooraf (tijdens het boekingsproces) bekend gemaakt door de ondernemer.