Media - Logo's - Gebruiksvoorwaarden

Media, Logo's en gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina vindt je banners, logo's, beeldmateriaal, teksten en andere informatie over BestCamp welke enkel onder vermelde voorwaarden te gebruiken is.


Lees voor het gebruik van deze pagina en de inhoud daarvan, de Gebruiksvoorwaarden op deze pagina!

Hotlinking van beeldmateriaal is NIET toegestaan. Klik met de rechtermuisknop op de betreffende afbeelding en kies voor 'Afbeelding opslaan als...'. Gebruik 'Doorlink URL' als link van de afbeelding en gebruik de betreffende 'Title tag' en 'Alt tag' of kies wanneer aangegeven uit de categorielijst.

 Bestand Doorlink URL Title tag Alt tag
  https://www.bestcamp.nl Kies een categorie uit onderstaande tabel Kies een categorie uit onderstaande tabel
  https://www.bestcamp.nl Kies een categorie uit onderstaande tabel Kies een categorie uit onderstaande tabel


Title en Alt tag categorieën

Kies een categorie welke correspondeert met het onderwerp en de inhoud van uw website of webpagina.

 • BestCamp campings
 • BestCamp vakantieparken
 • BestCamp campings en vakantieparken
 • BestCamp Topcampings
 • BestCamp Nederlandse campings
 • BestCamp Belgische campings
 • BestCamp Franse campings
 • BestCamp Nederlandse vakantieparken
 • BestCamp Belgische vakantieparken
 • BestCamp Franse vakantieparken
 • BestCamp Nederlandse campings en vakantieparken
 • BestCamp Belgische campings en vakantieparken
 • BestCamp Franse campings en vakantieparken
 • BestCamp camping met zwembad


Gebruiksvoorwaarden

Logo gebruik
Wie bij BestCamp aangesloten is, mag het BestCamp-logo gebruiken. Zo geeft u aan de buitenwereld aan dat u onderdeel bent van BestCamp. Aan dit logogebruik zijn wel voorwaarden verbonden. Leest u verder voor de algemene voorwaarden en gebruik op social media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn.

Hoe het BestCamp-logo en beeldmateriaal te gebruiken
In toenemende mate willen deelnemende en/of gelieerde partijen het BestCamp-logo en beeldmateriaal en beeldmateriaal inzetten ter promotie. BestCamp juicht deze ontwikkeling toe, maar wil wel dat haar logo rechtmatig wordt gebruikt. Onrechtmatig gebruik doet afbreuk aan het BestCamp-merk.

Let op: aan het gebruik van het BestCamp-logo en beeldmateriaal en beeldmateriaal is een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn:

 • Het is voor niet toegestaan BestCamp-logo en beeldmateriaal te gebruiken zonder toestemming vooraf door BestCamp;
 • Een BestCamp-deelnemer mag het logo alleen gebruiken indien de medewerkers op integriteitgevoelige functies, of ten minste de medewerkers met klantcontact en hun leidinggevenden, actief bij BestCamp geregistreerd zijn;
 • Uit de wijze waarop logo en beeldmateriaal wordt gebruikt, dient duidelijk te blijken dat het logo verwijst naar BestCamp;
 • Het BestCamp-logo en beeldmateriaal mogen alleen worden gebruikt om BestCamp of producten of diensten van BestCamp aan te duiden;
 • Het BestCamp-logo en beeldmateriaal mogen niet worden gebruikt op een manier die suggereert dat BestCamp het bedrijf, producten of faciliteiten van een derde sponsort, goedkeurt of aanbeveelt indien dit niet het geval is;
 • Het BestCamp-logo en beeldmateriaal mogen niet worden gebruikt op een manier waardoor een negatief beeld wordt gegeven van BestCamp of haar producten of diensten.


Beschermd beeldmerk
Het BestCamp-logo is een gedeponeerd beeldmerk, dat in Nederland en daarbuiten is geregistreerd. Het is wettelijk beschermd en mag uitsluitend met toestemming van BestCamp worden vermeld. Voor het gebruik door derden is vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig. Bij gebruik zonder toestemming van BestCamp of foutieve toepassing van het logo kunnen juridische stappen worden ondernomen. Aan het gebruik van het BestCamp-logo en beeldmateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.
Als toestemming is verleend, moeten ontwerpen (formaat, kleurstelling, etc.) waarin het logo is opgenomen, vóór de productie aan BestCamp ter goedkeuring worden voorgelegd.

Wanneer u het BestCamp-logo en beeldmateriaal mag voeren
Het gebruik BestCamp-logo en beeldmateriaal.
Hieronder vindt u de precieze naamomschrijvingen van de BestCamp-categorieen. Omwille van transparantie in de markt dient u de naam van de categorie precies zoals hieronder vermeld te voeren:

 • BestCamp campings
 • BestCamp vakantieparken
 • BestCamp campings en vakantieparken
 • BestCamp Topcampings
 • BestCamp Nederlandse campings
 • BestCamp Belgische campings
 • BestCamp Franse campings
 • BestCamp Nederlandse vakantieparken
 • BestCamp Belgische vakantieparken
 • BestCamp Franse vakantieparken
 • BestCamp Nederlandse campings en vakantieparken
 • BestCamp Belgische campings en vakantieparken
 • BestCamp Franse campings en vakantieparken
 • BestCamp camping met zwembad


Gebruik op social media
BestCamp moedigt het gebruik van het logo op social media toe. Ook hier zijn echter voorwaarden aan verbonden.
U mag het BestCamp-logo voeren op uw Social Media-account, mits u zich houdt aan de hierboven gestelde algemene voorwaarden. Uitsluitend BestCamp partners met een actieve aansluiting mogen in het Social Media-profiel hun BestCamp deelname vermelden. Het is ook toegestaan het logo van BestCamp in de vorm van bijvoorbeeld een Twibbon te voeren op uw Social Media-avatar mits de avatar-beeltenis uw organisatie weergeeft.

 • Voorwaarden gebruik op social media:
  U mag de BestCamp-naam niet gebruiken in uw Social Medianaam (zoals bijvoorbeeld @camping123BestCamp of @camping123_BestCamp);
 • Het BestCamp-logo mag alleen worden vermeld als uw profiel ook uw organisatienaam draagt;
 • Het BestCamp-logo en/of vermelding van uw deelname mag niet gebruikt worden in combinatie met anonieme of fictieve personen.